پروژه مجتمع مسکونی رزلند یک، دو و سه

شرکت نوید پمپ اسپادان افتخار همکاری در پروژه مجتمع های مسکونی رزلند یک، دو و سه را در تامین کالا و تولید بوستر پمپ دارد. همکاری با سازندگان برتر و طراحان شاخص همواره مایه سرافرازی شرکت ماست.