پمپ تاسیساتی

الکتروپمپ های تاسیساتی جهت استفاده در موتورخانه ها در انواع زمینی و خطی.