مطالب توسط dastmardan

قیمت بوستر پمپ تک فاز در اصفهان

قیمت بوستر پمپ تک فاز در اصفهان قیمت بوستر پمپ تک فاز در اصفهان در شرکت نوید پمپ اسپادان : بوستر پمپ نوعی پمپ گریز از مرکز است زیرا از فشار گریز از مرکز استفاده می‌کند. در این نوع پمپ یک یا چند پروانه برای پمپاژ سیال اضافه می‌شود. بوستر پمپ یک ابزار مکانیکی است […]

بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی در اصفهان

بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی در اصفهان بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی در اصفهان در این شرکت : فشار کم آب یکی از مشکلاتی است که به طور مداوم خانه‌ها و مشاغل را به یک اندازه با مشکل مواجه می‌کند. فشار آب, که نباید با جریان آب در شیر آب اشتباه گرفته شود, به سادگی […]