مطالب توسط NPS Admin

تاریخچه پمپ های سانتریفیوژ

پمپ های سانتریفیوژ با اخلاف بیشترین کاربرد را در میان انواع پمپ ها دارند. برای مثال در میان تمامی پمپ های نصب شده در نیروگاه ها 80 الی 90 درصد آنها پمپ های سانتریفیوژ می باشند. پمپ های سانتریفیوژ به علت طراحی ساده، راندمان بالا، گستردگی در انواع مختلف و سادگی در نگهداری و تعمیرات […]