گلدن پالاس

شرکت نوید پمپ اسپادان افتخار همکاری در پروژه ساختمان مسکونی گلدن پالاس تهران را در زمینه تامین الکتروپمپ و طراحی و تولید بوسترپمپ های آبرسانی و آتشنشانی دارد.