محصولات نـــویـــد پمپ

با 70 سال سابقه در طراحی، ساخت و اجرای پروژه های آبیاری و آبرسانی

پمپ آب مدل pra

الکترو پمپPRA 0.50 M-LOCAL

ریال19.330.000
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMR 1.00 M (LOCAL)

ریال31.588.200

الکترو پمپCMR 1.00 M (LOCAL)

ریال43.600.000
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMD 400T IE3 Local

ریال135.470.000
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMD 400T IE3 Local

ریال120.946.400
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMD 300T IE2 Local

ریال96.100.000
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMD 300T IE2 Local

ریال85.793.900
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMD 2.00 T-LOCAL

ریال52.984.900
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMD 2.00 T-LOCAL

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMD 2.00 M-LOCAL

ریال55.851.600

الکترو پمپCMD 2.00 M-LOCAL

ریال77.080.000

الکترو پمپCMC 3.00 T (LOCAL)

ریال93.010.000
پمپ آب مدل CMD

الکترو پمپCMC 3.00 T (LOCAL)

ریال93.010.000

الکترو پمپCMC 3.00 M (LOCAL)

ریال98.210.000

الکترو پمپCMC 3.00 M (LOCAL)

ریال98.210.000

الکترو پمپCMC 2.00 M (LOCAL)

ریال75.380.000

الکترو پمپCMC 1.00 M (LOCAL)

ریال48.260.000

الکترو پمپCMC 1.00 M (LOCAL)

ریال48.260.000
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 550T IE3 Local

ریال148.330.000
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 400T IE3 Local

ریال135.970.000
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 300T IE2 Local

ریال91.120.000
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 1.00 M (LOCAL)

ریال41.070.000
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 1.00 M (LOCAL)

ریال36.656.700
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 2.00 T-LOCAL

ریال71.440.000
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 2.00 T-LOCAL

ریال71.440.000
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 2.00 M-LOCAL

ریال76.280.000
الکتروپمپ مدل CMB

الکترو پمپCMB 2.00 M-LOCAL

ریال76.280.000
الکتروپمپ مدل CMA

الکترو پمپCMA/B 1.00 M (LOCAL)

ریال44.730.000
الکتروپمپ مدل CMA

الکترو پمپCMA 1.00 M (LOCAL PREMIUM)

ریال30.999.600
الکتروپمپ مدل CMA

الکترو پمپCMA 1.00 M (LOCAL ECONOMY)

ریال30.860.000
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپCDA 400T IE3 Local

ریال158.017.300
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپCDA 300T IE2 Local

ریال95.505.800
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپCDA 300M Local

ریال102.231.100
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپCDA 7.50T IE3 L

ریال201.257.600
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپCDA 1.00 M-LOCAL

ریال50.640.000
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپCDA 2.00 M-LOCAL

ریال93.110.000
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپCDA 2.00 M-LOCAL

ریال93.110.000
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپCDA 2.00 T-LOCAL

ریال87.610.000
الکتروپمپ مدل AGA

الکترو پمپAGA 1.00 M (LOCAL ECONOMY)

ریال33.110.000
پمپ آب مدل pra

الکترو پمپ PRA100 M-LOCAL

ریال29.100.000
پمپ آب مدل pra

الکترو پمپ PRA 0.50 M-LOCAL

ریال21.270.000
الکتروپمپ مدل CMA

الکترو پمپ CMA/B 1.00 M (LOCAL)

ریال30.541.800
الکتروپمپ مدل CMA

الکترو پمپ CMA 1.00 M (LOCAL PREMIUM)

ریال38.210.000
الکتروپمپ مدل CMA

الکترو پمپ CMA 1.00 M (LOCAL ECONOMY)

ریال34.730.000
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 550T IE3 Local

ریال134.113.600
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 400T IE3 Local

ریال125.960.400
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 300T IE2 Local

ریال76.125.600
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 300M Local

ریال117.570.000
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 1500T IE3 L

ریال258.700.600
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 1000T IE3 L

ریال191.709.200
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 7.50T IE3 L

ریال160.426.200
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 1.00 M-LOCAL

ریال35.087.100
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 2.00 M-LOCAL

ریال93.110.000
الکتروپمپ CDA

الکترو پمپ CDA 2.00 T-LOCAL

ریال87.610.000
الکتروپمپ مدل AGA

الکترو پمپ AGA 1.00 M (LOCAL PREMIUM)

ریال40.950.000
الکتروپمپ مدل AGA

الکترو پمپ AGA 1.00 M (LOCAL ECONOMY)

ریال33.110.000
بوستر پمپ

بوسترپمپ آبرسانی

الکتروپمپ مدل CMA

Ebara CMA 1.00 M-Local