سازمان آتش نشانی اصفهان

شرکت نوید پمپ اسپادان افتخار همکاری با سازمان آتش نشانی اصفهان را از سالهای دور دارد. این همکاری شامل تامین و تعمیر کالاها و تجهیزات و همچنین برگزاری کلاس های اموزشی میباشد.

بوستر پمپ آتش نشانی